Persónuverndarstefna

Persónuverndarstefna

Almennt

  • Bára Atla Clothing leggur áherslu á öryggi persónuupplýsinga viðskiptavina.
  • Bára Atla Clothing leggur áherslu á að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög og reglur um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga (Persónuverndarlögin).
  • Bára Atla Clothing leggur áherslu á að vinnsla á persónugreinanlegum upplýsingum sér takmörkuð, að því marki að hægt sé að veita þá þjónustu sem fyrirtækið ber að veita viðskiptavinum.
  • Bára Atla Clothing leggur áherslu á ábyrga vinnslu upplýsinga um viðskiptavini og að sú vinnsla sé gerð á ábyrgan, öruggan eða löglegan hátt.

Persónuupplýsingarnar

Bára Atla Clothing ábyrgist;

Að nota aðeins persónuupplýsingar í lögmætum tilgangi.

Að þegar deilt er persónuupplýsingum viðskiptavina með þriðja aðila, í lögmætum tilgangi, t.d. vegna tæknilegs viðhalds eða þjónustu vegna greiðslu (hér með þriðju aðilar), skuldbindur Bára Atla Clothing að vinnsla slíkra upplýsinga takmarkist við þá þjónustu sem inna skal af hendi.

Að tryggja fullan trúnað þriðja aðila við vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga.

Að viðskiptavinir Bára Atla Clothing séu eigendur að sínum eigin persónuupplýsingum, hafi einir aðgang að slíkum upplýsingum, ásamt starfsfólki Báru Atla Clothing

Tölfræðilegar samantektir

Bára Atla Clothing áskilur sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar.

Takmörkun ábyrgðar

Að því marki sem gildandi lög heimila, ber Bára Atla Clothing enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til stórfeldrar/vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu Báru Atla Clothing

Bára Atla Clothing ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustunni eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure).
Brá Verslun áskilur sér rétt til að hætta við pantanir, reynist vara ófaanleg eða vegna rangra verðupplýsinga.

Lög og lögsaga

Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa eða í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur ef ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt.

Breytingar

Bára Atla Clothing áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á heimasíðu Báru Atla Clothing

Tengiliðaupplýsingar

Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu Báru Atla Clothing skaltu hafa samband við okkur hér: baraatla@gmail.com

Leave a Reply